Транспорт

За сите наши производи обезбедуваме транспорт со возило, до цело Кратово и околните населени места. Транспортот е бесплатен и не се доплаќа за целосни нарачки. За навремено и безбедно пристигнување на порачаната роба, сите возила се следени и координирани од ГПС систем.